ఏమాయెరా  ఆరోజులేమాయెరా ?

ఏమాయెరా  ఆరోజులేమాయెరా ? 
ఏమాయెరా  ఆరోజులేమాయెరా ? 

మనసుకు నచ్చినట్టు మాస్కులేకుండా ఉండేటోల్లం 
మనస్ఫూర్తిగా దోస్తులను హత్తుకునేటోల్లం 
చేయి చేయి కలిపి చేదోడు వాదోడుగుండేటోల్లం 
ఒక్క చోట కలిసి మధ్యాన్నం సద్ది తినేటోల్లం 

ఏమాయెరా  ఆరోజులేమాయెరా ? 
ఏమాయెరా  ఆరోజులేమాయెరా ? 

దొరల్లాగా తిరిగినోల్లం, ముసుగు దొంగలమైతిమి
కనపడని రాకాసి కోరల్లో బందీలమైతిమి
మురికిలో ఆడినోల్లం, మస్తుగా తిరిగినోల్లం, 
చేయి కడగటమే పనిగా పెట్టుకుంటిమి 

ఏమాయెరా  ఆరోజులేమాయెరా ? 
ఏమాయెరా  ఆరోజులేమాయెరా ? 

బిడ్డల భవిష్యత్తు బడిలో ఉందంటూ
వేల వేల  ఫీజులు కట్టి కుసుంటిమి 
బడ్లేమో తెరుచుకోక బిడ్డల బుక్కులు అటకెక్కే 
తరగతి గదులేమో మొబైల్ స్క్రిన్లోకొచ్చే 

ఏమాయెరా  ఆరోజులేమాయెరా ? 
ఏమాయెరా  ఆరోజులేమాయెరా ? 

ఇళ్లేమో ఆఫీసులయె, ఆఫీసులేమో ముసుకు పోయే,
ఉన్న జాబు ఊడిపోయే, అప్పులేమో ఊపిరాపే,
జీతాలు లేక జీవనమే భారమయే
జీవిత పయనం ఇలా ప్రస్నార్ధకామయే

ఏమాయెరా  ఆరోజులేమాయెరా ? 
ఏమాయెరా  ఆరోజులేమాయెరా ? 

వీకెండ్ సినిమా బందాయె
ముందుకు మంచింగ్ లేదాయె 
మరుగుతున్న చాయ  బందాయె 
మటన్  ముక్క  బిర్యానీ  లేదాయె 

ఏమాయెరా  ఆరోజులేమాయెరా ? 
ఏమాయెరా  ఆరోజులేమాయెరా ? 

ఏనాడైనా  ఆలోచిస్తిమా  ఇలాంటి  రోజొకటొస్తదని
హాయిగా నవ్వేటోల్లం, ఇప్పుడు ఆ నవ్వు చూసి ఎన్నల్లయెరా
ముసుగులో మూసుకుంది కదరా ఆ నవ్వు
హాయిగా కలుసుకునేటోల్లం, ఇప్పుడు మన మీటింగ్ స్పాటు
వాట్సాప్ కాల్  ఆయే కదరా 

ఏమాయెరా  ఆరోజులేమాయెరా ? 
ఏమాయెరా  ఆరోజులేమాయెరా ?